JDMercury
T: +48 22 468 17 27
ul. Kalatówki 30, 02-702 Warszawa
Arrow
Arrow
Dostęp do wykwalifikowanych pracowników
Slider

Co wyróżnia JD Mercury?

Dedykowany zespół projektowy Rekomendujemy zestaw metod rekrutacji Klient decyduje, jakie działania realizujemy Precyzyjny harmonogram działań Gwarantowana umową liczba kandydatów Gwarancja na pracowników

Outsourcing

Zalety współpracy:

 • Proponujemy elastyczne, mobilne zatrudnienie;
 • Brak kosztów prowadzenia spraw kadrowo – administracyjnych;
 • Brak kosztów związanych z chorobą, urlopami, okresem wypowiedzenia, z legalnym zatrudnieniem pracowników;
 • Polisa ubezpieczeniowa OC na sumę gwarancyjną 1 000 000 PLN; kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Dyspozycyjność pracowników – 100%;
 • Wymiana pracownika na żądanie;
 • 100 % przewidywalność kosztów zatrudnienia;
 • Pracownik jest przebadany medycznie i wstępnie przeszkolony z ogólnych zasad BHP;
 • Przy pracach spożywczych pracownik posiada aktualną Sanitarno-epidemiologiczną książeczkę zdrowia;
 • Zapewniamy managera kontraktu oraz brygadzistę do Państwa dyspozycji

Praca Tymczasowa

 1. Pracownik jest zatrudniony przez J.D. Mercury i zostaje skierowany do pracy w Państwa firmie.
 2. Podpisujemy z pracownikiem umowę zlecenia lub umowę o dzieło na czas określony. Czas trwania takiej umowy obowiązuję max. przez 18 miesięcy, zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, po czym. Pracodawca zatrudnia Pracownika u siebie.

Zaletami współpracy w formie pracy tymczasowej są:

 • My zatrudniamy pracowników przez Agencje.
 • W przypadku zatrudnienia obcokrajowców (Ukraina, Białoruś) załatwiamy formalności wizowe, zaproszenia, oświadczenia itd.
 • Przekazujemy pracowników gotowych do pracy (podstawa prawna: Ustawa o Pracy Tymczasowej)

Zatrudnienie zewnętrzne

 1. Usługa ta polega na przekazaniu firmie zewnętrznej z EU i Świata zarządzania pracownikami. W przypadku zawarcia umowy współpracy, pracownicy oddelegowani do Państwa firmy będą zatrudniani przez JD Mercury.
 2. Dzięki współpracy z nami będą mogli Państwo pozyskać sprawdzonych pracowników, nie zwiększając jednocześnie liczby etatów.

Zaletami współpracy są:

 • Oddelegowani pracownicy są zatrudniani przez JD Mercury;
 • Maksymalizacja elastyczności finansowej, etatów oraz rozwiązanie problemu z ograniczoną ich liczbą;
 • Ograniczenie kosztów administracyjnych, związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników zewnętrznych;
 • Przeniesienie na dostawcę usługi zatrudnienia zewnętrznego odpowiedzialności i zobowiązań publiczno-prawnych wobec urzędów państwowych i instytucji;
 • Usprawnienie procesu rozliczania pracowników zewnętrznych