en es
JDMercury
T: +48 22 468 17 27
ul. Kalatówki 30, 02-702 Warszawa
Arrow
Arrow
Dostęp do wykwalifikowanych pracowników
Slider

Co wyróżnia JD Mercury?

Dedykowany zespół projektowy Rekomendujemy zestaw metod rekrutacji Klient decyduje, jakie działania realizujemy Precyzyjny harmonogram działań Gwarantowana umową liczba kandydatów Gwarancja na pracowników

Outsourcing

Zalety współpracy:

 • Proponujemy elastyczne, mobilne zatrudnienie;
 • Brak kosztów prowadzenia spraw kadrowo – administracyjnych;
 • Brak kosztów związanych z chorobą, urlopami, okresem wypowiedzenia oraz legalnym zatrudnieniem pracowników;
 • Polisa ubezpieczeniowa OC na sumę gwarancyjną 1 000 000 PLN;
 • Brak kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich, zamieszkałych na stałe za granicą

  w czasie ich pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 • Dyspozycyjność pracowników – 100%;
 • Wymiana pracownika na żądanie,

  w uzasadnionych przypadkach;

 • 100% przewidywalność kosztów zatrudnienia;
 • Pracownik jest przebadany medycznie i wstępnie przeszkolony z ogólnych zasad BHP;
 • Przy pracach spożywczych pracownik posiada aktualną sanitarno-epidemiologiczną książeczkę zdrowia;
 • Zapewniamy managera kontraktu oraz brygadzistę do Państwa dyspozycji.

Praca Tymczasowa

 1. Pracownik jest zatrudniony przez JD Mercury

  i zostaje skierowany do pracy w Państwa firmie.

 2. Podpisujemy z pracownikiem umowę cywilnoprawną na czas określony. Czas trwania takiej umowy obowiązuję maksymalnie przez

  18 miesięcy, zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, po czym Pracodawca zatrudnia takiego pracownika u siebie.

Zaletami współpracy w formie pracy tymczasowej są:

 • My zatrudniamy pracowników przez Agencje;
 • W przypadku zatrudnienia obcokrajowców załatwiamy formalności wizowe, zaproszenia, oświadczenia itd;

 • Przekazujemy pracowników gotowych do pracy (podstawa prawna: Ustawa o Pracy Tymczasowej).

Zatrudnienie zewnętrzne

 1. Usługa ta polega na zatrudnieniu w JD Mercury pracowników na zasadach kodeksowych

  i delegowaniu ich do świadczenia pracy u Klienta. Klient organizuje pracę świadczoną przez oddelegowanych pracowników, udziela im niezbędnych wskazówek i ma prawo wydawać im bieżące polecenia związane z organizacją pracy. Pracownicy oddelegowani podlegają pracowniczemu podporządkowaniu wobec

  JD Mercury, który podejmuje decyzje w zakresie ich zatrudnienia.

 2. Zatrudnienie zewnętrzne pozwoli zoptymalizować koszty obsługi personalnej w Państwa przedsiębiorstwie, a jednocześnie będą mogli Państwo korzystać z pracy wykwalifikowanychi sprawdzonych pracowników, nie zwiększając liczby etatów.

Zaletami współpracy są:

 • Oddelegowani pracownicy są zatrudniani przez

  JD Mercury;

 • Utrzymanie stałej liczby etatów;
 • Ograniczenie kosztów administracyjnych, związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników zewnętrznych;
 • Przeniesienie na dostawcę usługi zatrudnienia zewnętrznego odpowiedzialnościi zobowiązań publiczno-prawnych wobec urzędów państwowych

  i instytucji;

 • Usprawnienie procesu rozliczania pracowników zewnętrznych.