Od września zatrudnienie w Polsce będą mogli podejmować już 15-latkowie

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat, czyli każdy pełnoletni obywatel. Jednak przepisy uwzględniają również drugą grupę, czyli pracowników młodocianych. To osoby w przedziale wiekowych 16-18 lat. Od 1 września 2018 roku ta granica wieku zostanie obniżona – pracę będą mogły podjąć już osoby po 15 roku życia.

Młode osoby rozpoczynające zatrudnienie muszą zwrócić uwagę na kilka elementów, z których najważniejszym jest sama umowa o pracę. Ta – zgodnie z Kodeksem Pracy – powinna być przedstawiona pracownikowi na piśmie i to najpóźniej w dniu, w którym następuje rozpoczęcie pracy.

– Co do zasady, nie powinniśmy rozpoczynać pracy, nie mając na piśmie dokumentu, z którego wynika, że taka praca jest nam zlecona. Rodzaje umów mogą być różne – mamy umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika, poprzedza zawarcie z nim kolejnych umów. Może być zawarta na okres maksymalnie trzech miesięcy i tylko raz z tym samym pracownikiem. Po tym okresie pracodawca powinien zaproponować inną umowę bądź się z pracownikiem pożegnać – tłumaczy Dominika Zielińska, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.

Umowa między pracownikiem a pracodawcą, aby była ważna z punktu widzenia prawa pracy, musi zawierać kilka elementów. Po pierwsze, musi określać strony umowy, czyli kto jest pracodawcą i kto jest pracownikiem, i wskazywać datę jej zawarcia oraz rodzaj umowy. Ponadto, powinna się w niej znaleźć się informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia, zakres obowiązków, jakie godziny i jaki czas pracy obowiązują pracownika oraz informacja o przysługującym mu urlopie.

Należy pamiętać, że przypadku umowy o pracę obowiązują minimalne, gwarantowane progi wynagrodzenia. Pracodawca nie może zaproponować mniej niż 2100 zł brutto w przypadku zatrudnienia w pełnym etacie. W przypadku umowy zlecenia minimalna stawka godzinowa, która obowiązuje od 2018 roku, wynosi 13,70 zł brutto za godzinę.

Źródło: money.pl

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 7,5 procent

Wyniki nie są specjalnym zaskoczeniem. Średnia prognoz analityków zakładała powtórzenie dynamiki podwyżek z maja.

Komunikat GUS mówi jedynie o płacy brutto w kwocie 4848,16 zł. Korzystając z kalkulatora money.pl można łatwo wyliczyć, że na rękę przeciętnemu Kowalskiemu z takiej stawki zostanie tylko 3 444,97 zł.

Co z resztą pieniędzy? 664,68 zł – tyle zjadają składki na ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa). Kolejne 376,51 zł idzie z kwoty brutto na NFZ i 362 zł na zaliczkę z tytułu podatku dochodowego.

„Dane są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej. Nadal oczekujemy stabilizacji stóp procentowych przynajmniej do końca 2019. Wcześniejsza niż zakładamy w scenariuszu bazowym podwyżka stóp może nastąpić w przypadku, gdyby doszło do silnego wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym lub do przegrzania rynku nieruchomości wywołanego rosnącym popytem na alternatywne w stosunku do depozytów kierunki lokowania oszczędności” – wskazują ekonomiści PKO BP.

Podwyżki płac odnotowywane przez GUS wynikają m.in. z coraz lepszej sytuacji na rynku. Widać, że w firmach ciągle brakuje rąk do pracy, co pokazują statystyki dotyczące zatrudnienia. W czerwcu było wyższe o 3,7 proc. niż rok wcześniej.

W sektorze przedsiębiorstw, a więc w firmach zatrudniających co najmniej 9 osób, pracę ma 6 mln 222 tys. osób. To na podstawie ich wypłat GUS wylicza średnie wynagrodzenie.

Rosną płace, zwiększa się zatrudnienie i maleje bezrobocie w kraju. Według ostatnich wyliczeń Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w czerwcu bez pracy było tylko 5,9 proc. Polaków, a więc pierwszy raz od dawna liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona. Tak dobrych statystyk nie było od 1991 roku.

Źródło: money.pl

Jacy pracownicy byli poszukiwani w maju 2018 roku?

W maju 2018 roku wiadomość od rekrutera z zaproszeniem do procesu rekrutacji otrzymało 43 158 osób posiadających profil zawodowy w serwisie Wyszukiwarka Kandydatów na GoldenLine. Jak wynika z analiz GoldenLine, wśród osób, które otrzymały wiadomość od rekrutera, 18% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT – rozwój oprogramowania. Na drugim miejscu uplasowali się kandydaci z zaznaczoną specjalizacją Inżynieria (12%), na trzecim zaś Finanse/Ekonomia (10%). Tuż za podium uplasowały się osoby ze specjalizacją Sprzedaż (10%) i Produkcja (9% osób, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji miało zaznaczoną na profilu tę specjalizację).

Przede wszystkim poszukiwane były osoby głównie z województwa dolnośląskiego (16%), śląskiego (16%), wielkopolskiego (15%), oraz łódzkiego (12%). Analizując najbardziej popularne umiejętności opisane na profilu można zauważyć, że głównie poszukiwani byli kierownicy odpowiedzialni za optymalizację procesu produkcji. Jednymi z bardziej popularnych umiejętności na profilach były: znajomość praktyk Lean Manufacturing, w tym Kaizen; znajomość narzędzia 5S, stosowanego w Lean Management czy umiejętność zarządzania projektami. Drugą popularną grupą były osoby odpowiedzialne za projektowanie np. maszyn, o czym może świadczyć popularność znajomości oprogramowania Solidworks czy AutoCAD.

W maju 2018 roku najwięcej ofert otrzymali kandydaci pomiędzy 27 a 36 rokiem życia (55% osób, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji, było w tym wieku). 13% zapytanych przez rekrutera osób było w wieku 18 – 26 lat. Co piąta osoba zaproszona bezpośrednio do procesu rekrutacji była między 37 a 44 rokiem życia.

W maju na GoldenLine najwięcej wiadomości od rekrutera otrzymały osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim (26%), śląskim (15%), dolnośląskim (13%), małopolskim (11%), wielkopolskim (10%). W dużych miastach jest największe zapotrzebowanie rekrutacyjne –  dokładnie połowa osób, które dostały wiadomość od rekrutera, pochodzi z jednego z 6 miast: 20% osób mieszka w Warszawie, 9% we Wrocławiu, 8% w Krakowie, 6% w Poznaniu, 4% w Łodzi oraz 3% w Katowicach.

Znajomość języków obcych również jest istotna dla rekruterów. Wśród 43 158 osób, które otrzymały na GoldenLine wiadomość bezpośrednio od pracodawcy, 83% włada językiem angielskim na poziomie podstawowym, dobrym lub biegłym. Innym często występującym językiem jest język niemiecki (zna go 30% użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera) oraz rosyjski (10% użytkowników). Język francuski zna 7% osób, które dostały zaproszenie do procesu rekrutacji,  zaś 5% zna język hiszpański.

Jak wynika z analiz GoldenLine, największa liczba ofert dedykowana była osobom pracującym w obszarze Produkcja i objęła 24% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Na kolejnych miejscach znalazły się: Sprzedaż (16%), Obsługa klienta/Call Center (16% wszystkich ofert), Informatyka/Programowanie (10% ofert), Inżynieria/ Elektronika/ Technologia (10%).

Źródło: media.goldenline.pl

Coraz więcej obcokrajowców korzysta z usług polskich banków

Krajowe banki prowadzą już ponad 600 tys. rachunków nierezydentów. Rok temu było ich 424 tys. – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Szybki przyrost to zasługa obywateli Ukrainy. Banki dostrzegają rosnący potencjał tej grupy klientów i coraz częściej dostosowują do niej swoją ofertę. Dotyczy to przede wszystkim udostępniania stron internetowych i aplikacji mobilnych w języku ukraińskim.

Tomasz Molenda z Banku Pekao wyjaśnia, że obywatele Ukrainy korzystają przede wszystkim z podstawowej oferty bankowej, stąd interesują ich rachunki bieżące z kartą wielowalutową i możliwością bezpłatnej wypłaty pieniędzy ze wszystkich bankomatów.

Zapytani przez gazetę przedstawiciele banków przyznają, że zarobione pieniądze obywatele Ukrainy w ogromnej mierze przekazywane są do rodziny w kraju, a tylko w niewielkim stopniu są oszczędzane.

Pekao zbadało, że 60 proc. Ukraińców pieniądze przewozi samodzielnie lub poprzez zaufane osoby. 15 proc. pracujących korzysta z usług firm transferujących pieniądze, a jedynie 4,4 proc. robi przelewy z rachunku.

Ukraińcy w niewielkim stopniu korzystają z lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych, stosunkowo rzadko biorą też kredyty – choć to ostatnie zaczyna się zmieniać.

Źródło: money.pl

Info

Z nami mogą Państwo szybko pozyskać zespół pracowników do zrealizowania projektu. Zawsze jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami.

Dołącz do nas