Od września zatrudnienie w Polsce będą mogli podejmować już 15-latkowie

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat, czyli każdy pełnoletni obywatel. Jednak przepisy uwzględniają również drugą grupę, czyli pracowników młodocianych. To osoby w przedziale wiekowych 16-18 lat. Od 1 września 2018 roku ta granica wieku zostanie obniżona – pracę będą mogły podjąć już osoby po 15 roku życia.

Młode osoby rozpoczynające zatrudnienie muszą zwrócić uwagę na kilka elementów, z których najważniejszym jest sama umowa o pracę. Ta – zgodnie z Kodeksem Pracy – powinna być przedstawiona pracownikowi na piśmie i to najpóźniej w dniu, w którym następuje rozpoczęcie pracy.

– Co do zasady, nie powinniśmy rozpoczynać pracy, nie mając na piśmie dokumentu, z którego wynika, że taka praca jest nam zlecona. Rodzaje umów mogą być różne – mamy umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika, poprzedza zawarcie z nim kolejnych umów. Może być zawarta na okres maksymalnie trzech miesięcy i tylko raz z tym samym pracownikiem. Po tym okresie pracodawca powinien zaproponować inną umowę bądź się z pracownikiem pożegnać – tłumaczy Dominika Zielińska, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.

Umowa między pracownikiem a pracodawcą, aby była ważna z punktu widzenia prawa pracy, musi zawierać kilka elementów. Po pierwsze, musi określać strony umowy, czyli kto jest pracodawcą i kto jest pracownikiem, i wskazywać datę jej zawarcia oraz rodzaj umowy. Ponadto, powinna się w niej znaleźć się informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia, zakres obowiązków, jakie godziny i jaki czas pracy obowiązują pracownika oraz informacja o przysługującym mu urlopie.

Należy pamiętać, że przypadku umowy o pracę obowiązują minimalne, gwarantowane progi wynagrodzenia. Pracodawca nie może zaproponować mniej niż 2100 zł brutto w przypadku zatrudnienia w pełnym etacie. W przypadku umowy zlecenia minimalna stawka godzinowa, która obowiązuje od 2018 roku, wynosi 13,70 zł brutto za godzinę.

Źródło: money.pl

Jacy pracownicy byli poszukiwani w maju 2018 roku?

W maju 2018 roku wiadomość od rekrutera z zaproszeniem do procesu rekrutacji otrzymało 43 158 osób posiadających profil zawodowy w serwisie Wyszukiwarka Kandydatów na GoldenLine. Jak wynika z analiz GoldenLine, wśród osób, które otrzymały wiadomość od rekrutera, 18% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT – rozwój oprogramowania. Na drugim miejscu uplasowali się kandydaci z zaznaczoną specjalizacją Inżynieria (12%), na trzecim zaś Finanse/Ekonomia (10%). Tuż za podium uplasowały się osoby ze specjalizacją Sprzedaż (10%) i Produkcja (9% osób, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji miało zaznaczoną na profilu tę specjalizację).

Przede wszystkim poszukiwane były osoby głównie z województwa dolnośląskiego (16%), śląskiego (16%), wielkopolskiego (15%), oraz łódzkiego (12%). Analizując najbardziej popularne umiejętności opisane na profilu można zauważyć, że głównie poszukiwani byli kierownicy odpowiedzialni za optymalizację procesu produkcji. Jednymi z bardziej popularnych umiejętności na profilach były: znajomość praktyk Lean Manufacturing, w tym Kaizen; znajomość narzędzia 5S, stosowanego w Lean Management czy umiejętność zarządzania projektami. Drugą popularną grupą były osoby odpowiedzialne za projektowanie np. maszyn, o czym może świadczyć popularność znajomości oprogramowania Solidworks czy AutoCAD.

W maju 2018 roku najwięcej ofert otrzymali kandydaci pomiędzy 27 a 36 rokiem życia (55% osób, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji, było w tym wieku). 13% zapytanych przez rekrutera osób było w wieku 18 – 26 lat. Co piąta osoba zaproszona bezpośrednio do procesu rekrutacji była między 37 a 44 rokiem życia.

W maju na GoldenLine najwięcej wiadomości od rekrutera otrzymały osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim (26%), śląskim (15%), dolnośląskim (13%), małopolskim (11%), wielkopolskim (10%). W dużych miastach jest największe zapotrzebowanie rekrutacyjne –  dokładnie połowa osób, które dostały wiadomość od rekrutera, pochodzi z jednego z 6 miast: 20% osób mieszka w Warszawie, 9% we Wrocławiu, 8% w Krakowie, 6% w Poznaniu, 4% w Łodzi oraz 3% w Katowicach.

Znajomość języków obcych również jest istotna dla rekruterów. Wśród 43 158 osób, które otrzymały na GoldenLine wiadomość bezpośrednio od pracodawcy, 83% włada językiem angielskim na poziomie podstawowym, dobrym lub biegłym. Innym często występującym językiem jest język niemiecki (zna go 30% użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera) oraz rosyjski (10% użytkowników). Język francuski zna 7% osób, które dostały zaproszenie do procesu rekrutacji,  zaś 5% zna język hiszpański.

Jak wynika z analiz GoldenLine, największa liczba ofert dedykowana była osobom pracującym w obszarze Produkcja i objęła 24% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Na kolejnych miejscach znalazły się: Sprzedaż (16%), Obsługa klienta/Call Center (16% wszystkich ofert), Informatyka/Programowanie (10% ofert), Inżynieria/ Elektronika/ Technologia (10%).

Źródło: media.goldenline.pl

Coraz więcej obcokrajowców korzysta z usług polskich banków

Krajowe banki prowadzą już ponad 600 tys. rachunków nierezydentów. Rok temu było ich 424 tys. – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Szybki przyrost to zasługa obywateli Ukrainy. Banki dostrzegają rosnący potencjał tej grupy klientów i coraz częściej dostosowują do niej swoją ofertę. Dotyczy to przede wszystkim udostępniania stron internetowych i aplikacji mobilnych w języku ukraińskim.

Tomasz Molenda z Banku Pekao wyjaśnia, że obywatele Ukrainy korzystają przede wszystkim z podstawowej oferty bankowej, stąd interesują ich rachunki bieżące z kartą wielowalutową i możliwością bezpłatnej wypłaty pieniędzy ze wszystkich bankomatów.

Zapytani przez gazetę przedstawiciele banków przyznają, że zarobione pieniądze obywatele Ukrainy w ogromnej mierze przekazywane są do rodziny w kraju, a tylko w niewielkim stopniu są oszczędzane.

Pekao zbadało, że 60 proc. Ukraińców pieniądze przewozi samodzielnie lub poprzez zaufane osoby. 15 proc. pracujących korzysta z usług firm transferujących pieniądze, a jedynie 4,4 proc. robi przelewy z rachunku.

Ukraińcy w niewielkim stopniu korzystają z lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych, stosunkowo rzadko biorą też kredyty – choć to ostatnie zaczyna się zmieniać.

Źródło: money.pl

Ukraińcy w Polsce zarabiają 3 do 5 razy więcej niż na Ukrainie

Największe różnice w płacach widać w budownictwie, gdzie polska pensja jest nawet o 390 proc. wyższa od ukraińskiej. Niemal cztery razy więcej Ukrainiec zarobi w Polsce jako kasjer lub sprzedawca i ponad trzy razy więcej w transporcie i logistyce.

– Pracownik z Ukrainy, znajdując zatrudnienie w polskim hotelu i pracując legalnie przez 9 miesięcy, jest w stanie zarobić tyle, ile na Ukrainie otrzymałby za prawie 3,5 roku tej samej pracy. Do tego oczywiście dochodzi niski koszt utrzymania na miejscu – wyjaśnia prezes Personnel Service Krzysztof Inglot.

Listę najbardziej opłacalnych zawodów dla pracowników z Ukrainy otwiera budownictwo. Z porównania danych z urzędów statystycznych obu krajów (State Statistics Service of Ukraine oraz Główny Urząd Statystyczny) za I kw. 2018 roku wynika, że średnia miesięczna pensja w branży budowlanej na Ukrainie wynosi zaledwie 976 zł, podczas gdy w Polsce 4 747,27 zł. To oznacza, że Ukrainiec w kraju nad Wisłą może zarobić prawie 5 razy więcej niż w swojej ojczyźnie, podano również.

Emigracja zarobkowa do Polski jest korzystna dla Ukraińców pracujących w sektorze hotelarskim i gastronomicznym. Średnia miesięczna pensja w branży HoReCa na Ukrainie wynosi zaledwie 784 zł, podczas gdy w Polsce 3 557,15 zł. Różnica wynosi zatem aż 350 proc.

Bardzo dobrze finansowo na wyjeździe do Polski wychodzą pracownicy z sektora przetwórstwa przemysłowego. Polskie zakłady płacą aż czterokrotnie lepiej niż ich koledzy na Ukrainie. W tym sektorze obywatel Ukrainy potrzebuje tylko tygodnia pracy, aby otrzymać równowartość ukraińskiej miesięcznej pensji, która wynosi zaledwie 1 181 zł.

– Polski przemysł się rozwija, dlatego zapotrzebowanie na pracowników rośnie, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. Firmy zabiegają o kandydatów, ponieważ brak rąk do pracy skutkuje zastojami u dostawców, opóźnieniami w realizacji zamówień, a nawet odrzucaniem nowych zleceń. Na to wiele przedsiębiorstw nie może sobie pozwolić – stwierdził prezes Personnel Service.

Pracownicy z Ukrainy mogą cieszyć się z polskich zarobków w firmach transportowych i logistycznych, bo są one o ponad 220 proc. wyższe niż w ich ojczyźnie. W kraju nad Wisłą zarobki w I kwartale 2018 roku wyniosły 4166 zł, podczas gdy na Ukrainie zaledwie 1 286 zł.

Źródło: money.pl

Мінпраці: іноземцям буде легше працевлаштуватися в Польщі

Відповідне розпорядження підготувало Міністерство сім’ї, праці і суспільної політики. Зокрема, у відомстві рекомендували розширити список ситуацій, в яких дозвіл на роботу іноземця видається без обов’язкового підтвердження старостою неможливості задоволення кадрових потреб відповідно до актуальних даними реєстру безробітних і знаходяться в пошуку роботи. Також пропонується розширити список т.зв. елементарних професій до 197 одиниць.

Запропоноване рішення має скоротити час очікування роботодавцем отримання дозволу на роботу конкретного іноземця. У той же час питання оплати праці та її відповідності кваліфікації працівника буде і далі перебувати на контролі воєводських влади.

Початок реалізації нових правил працевлаштування іноземців не було простим для трудових відомств. Вони виявилися не готові до виниклих труднощів: зокрема, зростання числа поданих заяв та продовження процедури їх перевірки.

У той же час потреба в робочих руках зростає. У 2017 році було видано понад 1,8 млн дозволів на роботу іноземним громадянам, тобто на 39% більше, ніж в попередньому році, відзначили в міністерстві.

Джерело: praca.money.pl

Минтруда: иностранцам будет легче трудоустроиться в Польше

Соответствующее распоряжение подготовило Министерство семьи, труда и общественной политики. В частности, в ведомстве рекомендовали расширить список ситуаций, в которых разрешение на работу иностранца выдается без обязательного подтверждения старостой невозможности удовлетворения кадровых потребностей в соответствии с актуальными данными реестра безработных и находящихся в поиске работы. Также предлагается расширить список т.н. элементарных профессий до 197 единиц.

Предложенное решение должно сократить время ожидания работодателем получения разрешения на работу конкретного иностранца. В то же время вопрос оплаты труда и ее соответствия квалификации работника будет и далее находиться на контроле воеводских властей.

Начало реализации новых правил трудоустройства иностранцев не было простым для трудовых ведомств. Они оказались не готовы к возникшим сложностям: в частности, росту числа поданных заявлений и продлению процедуры их проверки.

В то же время потребность в рабочих руках растет. В 2017 году было выдано более 1,8 млн разрешений на работу иностранным гражданам, т.е. на 39% больше, чем в предыдущем году, отметили в министерстве.

Источник: praca.money.pl

Rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS

Na koniec marca było ich 476 tys. – poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zaznaczyła, że najwięcej ubezpieczonych cudzoziemców pochodzi z Ukrainy. Na drugim miejscu są Białorusini, na trzecim Wietnamczycy.

Od 2018 r. obowiązują nowe zasady sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Pracodawcy mają m.in. obowiązek informowania urzędów o wszelkich zmianach dotyczących przebiegu zatrudnienia cudzoziemców. Nowe rozwiązania dotyczą pracy krótkoterminowej, wykonywanej przez obywateli m.in. Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Armenii, Mołdawii i Rosji, którzy będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy.

Zgodnie z nowelizacją, obok zezwoleń na pracę, które mogą zostać wydane przez wojewodę na okres do trzech lat, wprowadzone zostało zezwolenie na pracę sezonową, wydawane przez starostę na dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym.

Nowe przepisy zakładają stworzenie rejestru pracy cudzoziemców, który będzie zawierał informacje dotyczące klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu wpisania do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Nowelizacja wprowadza także opłatę 30 zł za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców.

Źródło: polskieradio.pl

Info

Z nami mogą Państwo szybko pozyskać zespół pracowników do zrealizowania projektu. Zawsze jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami.

Dołącz do nas