Dział pobytowy zajmuje się kompleksowo sprawami związanymi z legalizacją pracy i pobytu zagranicznych pracowników w Polsce.

Rejestruje oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, wyrabia zezwolenia na pracę oraz pomaga w uzyskiwaniu kart pobytu.

Sytuacja każdego pracownika jest weryfikowana indywidualnie w oparciu o obowiązujące przepisy.

Pracownicy działu pozostają w stałym kontakcie z odpowiednimi organami i służbami państwa.

Info

Z nami mogą Państwo szybko pozyskać zespół pracowników do zrealizowania projektu. Zawsze jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami.

Dołącz do nas