en es
JDMercury
T: +48 22 468 17 27
ul. Kalatówki 30, 02-702 Warszawa

Dział pobytowy

Dział pobytowy zajmuje się kompleksowo sprawami związanymi z legalizacją pracy i pobytu zagranicznych pracowników w Polsce.

Rejestruje oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, wyrabia zezwolenia na pracę oraz pomaga w uzyskiwaniu kart pobytu.

Sytuacja każdego pracownika jest weryfikowana indywidualnie w oparciu o obowiązujące przepisy.

Pracownicy działu pozostają w stałym kontakcie z odpowiednimi organami i służbami państwa.