Nieustannie spadające bezrobocie i wzrost płacy minimalnej

Changes on the labor market – constantly falling unemployment