Leasing employees from Ukraine – it’s worth it! | J.D. Mercury

Leasing pracowników z Ukrainy – to się opłaca!

Leasing pracowników z Ukrainy staje się coraz popularniejszy. To świetne rozwiązanie dla firm, które działają sezonowo lub cierpią na chwilowe braki kadrowe. Jak działa leasing pracowników z Ukrainy?

Wystarczy, że podpiszesz umowę z JD Mercury, a my zajmiemy się wszystkim – od rekrutacji, przez formalności, po zakwaterowanie w Polsce.
 

Leasing pracowników z Ukrainy – nie zatrudniaj, wypożyczaj

Leasing pracowników z Ukrainy to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które nie chcą lub nie mogą zatrudnić na dłużej pracowników z innych krajów. W takim przypadku wystarczy, że skorzystasz z oferty JD Mercury.
 

Leasing pracowników z Ukrainy cena – zobacz, od czego zależy

Interesuje Cię cena leasingu pracowników z Ukrainy? Koszt leasingu zależy od wielu czynników, w tym od ich umiejętności, kwalifikacji, stażu pracy i doświadczenia, a także kosztów zakwaterowania oraz obowiązków pracownika.
Napisz do nas i zapytaj o szczegóły. Nasi handlowcy szybko przedstawią ofertę dopasowaną specjalnie do potrzeb Twojej firmy.
 
 
 

Leasing pracowników z Ukrainy – brak formalności i minimum dokumentów

Interesuje Cię leasing pracowników z Ukrainy, ale boisz się formalności, stania w kolejkach do urzędów i wypełnienia setek stron dokumentów? Już nie musisz!
Skorzystaj z opcji leasingu pracowników z Ukrainy w JD Mercury, a Twoje obowiązki ograniczą się jedynie do opłacenia faktury. Leasing pracowników z Ukrainy – niska cena, brak formalności.
 

Leasing pracowników z Ukrainy – Warszawa i największe miasta w Polsce

Leasing pracowników z Ukrainy – Warszawa jest miastem , z którego pracownicy są delegowani do docelowych miejscowości, w których podejmą zatrudnienie w danej firmie.
JD Mercury działa globalnie! Świadczymy usługi leasingu pracowników z Ukrainy na terenie całej Polski. Zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.
 

Szybka wycena

 
 

Employee leasing from Ukraine is becoming increasingly popular. It’s a great solution for companies that operate seasonally or suffer from shortages of staff. How does employee leasing from Ukraine work?

All you have to do is sign a contract with JD Mercury and we will take care of everything – from recruitment, through formalities, to accommodation in Poland.

 

Leasing employees from Ukraine – do not hire, rent

 

Employee leasing from Ukraine is an excellent solution for enterprises that do not want or cannot hire employees from other countries for longer. In this case, all you have to do is use the JD Mercury offer.

 

Leasing of employees from Ukraine price – see what it depends on

 

Are you interested in the price of leasing employees from Ukraine? The cost of leasing depends on many factors, including their skills, qualifications, seniority and experience, as well as the cost of accommodation and employee responsibilities.

Write to us and ask for details. Our sales representatives will quickly present an offer tailored specifically to the needs of your company.

 

Leasing of employees from Ukraine – no formalities and minimum documents

 

Are you interested in leasing employees from Ukraine, but are you afraid of formalities, standing in queues to offices and filling out hundreds of pages of documents? You don’t have to!

Use the option of leasing employees from Ukraine at JD Mercury, and your obligations will be limited to paying the invoice. Leasing of employees from Ukraine – low price, no formalities.

 

Leasing of employees from Ukraine – Warsaw and the largest cities in Poland

 

Employee leasing from Ukraine – Warsaw is a city from which employees are posted to destination cities where they will take up employment in a given company.

JD Mercury operates globally! We provide leasing services for employees from Ukraine throughout Poland. Both in large cities and smaller towns.