Kryzys na rynku pracy pogłębia się. Bezrobocie szoruje po dnie

Kryzys na rynku pracy pogłębia się. Bezrobocie szoruje po dnie