en es
JDMercury
T: +48 22 468 17 27
ul. Kalatówki 30, 02-702 Warszawa

front-backgrounded-1

Praca Tymczasowa

  1. Pracownik jest zatrudniony przez JD Mercury

    i zostaje skierowany do pracy w Państwa firmie.

  2. Podpisujemy z pracownikiem umowę cywilnoprawną na czas określony. Czas trwania takiej umowy obowiązuję maksymalnie przez

    18 miesięcy, zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, po czym Pracodawca zatrudnia takiego pracownika u siebie.

Zaletami współpracy w formie pracy tymczasowej są: