Praca Tymczasowa

  1. Pracownik jest zatrudniony przez JD Mercury

    i zostaje skierowany do pracy w Państwa firmie.

  2. Podpisujemy z pracownikiem umowę cywilnoprawną na czas określony. Czas trwania takiej umowy obowiązuję maksymalnie przez

    18 miesięcy, zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, po czym Pracodawca zatrudnia takiego pracownika u siebie.

Zaletami współpracy w formie pracy tymczasowej są:

  • My zatrudniamy pracowników przez Agencje;
  • W przypadku zatrudnienia obcokrajowców załatwiamy formalności wizowe, zaproszenia, oświadczenia itd;

  • Przekazujemy pracowników gotowych do pracy (podstawa prawna: Ustawa o Pracy Tymczasowej).

Info

Z nami mogą Państwo szybko pozyskać zespół pracowników do zrealizowania projektu. Zawsze jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami.

Dołącz do nas