en es
JDMercury
T: +48 22 468 17 27
ul. Kalatówki 30, 02-702 Warszawa

front-backgrounded-3

Zatrudnienie zewnętrzne

  1. Usługa ta polega na zatrudnieniu w JD Mercury pracowników na zasadach kodeksowych

    i delegowaniu ich do świadczenia pracy u Klienta. Klient organizuje pracę świadczoną przez oddelegowanych pracowników, udziela im niezbędnych wskazówek i ma prawo wydawać im bieżące polecenia związane z organizacją pracy. Pracownicy oddelegowani podlegają pracowniczemu podporządkowaniu wobec

    JD Mercury, który podejmuje decyzje w zakresie ich zatrudnienia.

  2. Zatrudnienie zewnętrzne pozwoli zoptymalizować koszty obsługi personalnej w Państwa przedsiębiorstwie, a jednocześnie będą mogli Państwo korzystać z pracy wykwalifikowanychi sprawdzonych pracowników, nie zwiększając liczby etatów.

Zaletami współpracy są: