Zatrudnienie zewnętrzne

 1. Usługa ta polega na zatrudnieniu w JD Mercury pracowników na zasadach kodeksowych

  i delegowaniu ich do świadczenia pracy u Klienta. Klient organizuje pracę świadczoną przez oddelegowanych pracowników, udziela im niezbędnych wskazówek i ma prawo wydawać im bieżące polecenia związane z organizacją pracy. Pracownicy oddelegowani podlegają pracowniczemu podporządkowaniu wobec

  JD Mercury, który podejmuje decyzje w zakresie ich zatrudnienia.

 2. Zatrudnienie zewnętrzne pozwoli zoptymalizować koszty obsługi personalnej w Państwa przedsiębiorstwie, a jednocześnie będą mogli Państwo korzystać z pracy wykwalifikowanychi sprawdzonych pracowników, nie zwiększając liczby etatów.

Zaletami współpracy są:

 • Oddelegowani pracownicy są zatrudniani przez

  JD Mercury;

 • Utrzymanie stałej liczby etatów;
 • Ograniczenie kosztów administracyjnych, związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników zewnętrznych;
 • Przeniesienie na dostawcę usługi zatrudnienia zewnętrznego odpowiedzialnościi zobowiązań publiczno-prawnych wobec urzędów państwowych

  i instytucji;

 • Usprawnienie procesu rozliczania pracowników zewnętrznych.

Info

Z nami mogą Państwo szybko pozyskać zespół pracowników do zrealizowania projektu. Zawsze jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami.

Dołącz do nas