Odpływ ukraińskich pracowników z Polski? | J.D. Mercury

Odpływ ukraińskich pracowników z Polski? Gospodarka jeszcze za nimi zatęskni