Osoby w wieku 55+ w Polsce wciąż mają małe szanse na zatrudnienie

Osoby w wieku 55+ w Polsce wciąż mają małe szanse na zatrudnienie