Polska przestaje być atrakcyjnym rynkiem pracy?

Polska przestaje być atrakcyjnym rynkiem pracy?