Prawie 10 tys. cudzoziemców pracuje legalnie na podlasiu