Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 7,5 procent | J.D. Mercury

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 7,5 procent