Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 7,5 procent