Regulacja minimalnego wynagrodzenia nie wpłynie na rynek pracy

Regulacja dotycząca minimalnego wynagrodzenia nie wpłynie negatywnie na rynek pracy