Nakłady na służbę zdrowia mają wzrosnąć do 2024 roku z obecnych 4,67 do 6 proc. procent PKB. Według projektu ustawy, jeszcze w tym roku mają wzrosnąć do 4,78 procent. Od lipca mają rosnąć też płace lekarzy. Rezydenci w dziedzinach niepriorytetowych otrzymają wynagrodzenie o 600 złotych miesięcznie wyższe, a ci w specjalizacjach priorytetowych – o 700 złotych. Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie lekarz będzie musiał się zobowiązać do przepracowania w publicznej służbie zdrowia co najmniej 2 lat z pięciu po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Wynagrodzenie lekarzy specjalistów ma wzrosnąć do 6750 złotych, ale pod warunkiem, że będą pracowali tylko w jednym szpitalu. Wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie wzrośnie do 6750 zł, ale pod warunkiem, że będzie on pracował tylko u jednego pracodawcy, czyli w jednym szpitalu (lekarz specjalista dodatkowo zatrudniony będzie mógł być w poradniach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej). Rozwiązanie to powinno zwiększyć zainteresowanie wykonywaniem zawodu na podstawie stosunku pracy u jednego pracodawcy oraz ułatwić świadczeniodawcy zapewnianie całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, dla których jest on głównym pracodawcą, a pacjentom – ciągłość opieki medycznej.

W nowych regulacjach założono także uwzględnienie dyżurów medycznych pełnionych w ramach programu specjalizacji w kosztach umów rezydenckich, przy czym finansowanych z budżetu państwa będzie 40 godzin i 20 minut dyżuru w miesiącu.

Założono także uchylenie przepisu umożliwiającego pracownikowi, po wyrażeniu przez niego zgody (tzw. klauzula „opt-out”), pracę powyżej 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Chodzi o ograniczenie godzin pracy pracowników, co powinno przełożyć się na poprawę warunków zatrudnienia oraz jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, a w efekcie na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Źródło: polskieradio.pl

Info

Z nami mogą Państwo szybko pozyskać zespół pracowników do zrealizowania projektu. Zawsze jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami.

Dołącz do nas