Wzrost płac zwiększył się w czerwcu o 7,5 proc. | J.D. Mercury

Wzrost płac zwiększył się w czerwcu o 7,5 proc. rok do roku