Wzrost płac zwiększył się w czerwcu o 7,5 proc. rok do roku