Konfederacja Lewiatan przygotowała pakiet propozycji zmian, które ułatwią pracę i pobyt obcokrajowców w Polsce.

Postulaty opracowano na podstawie badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców. Z otrzymanych od nich odpowiedzi wynika, że czas oczekiwania na wydanie przez urząd wojewódzki zezwolenia na pracę sięga od trzech do sześciu miesięcy w zależności od regionu. Podobnie wygląda sytuacja z decyzjami o wydawaniu zezwoleń o pracę i pobyt. W niektórych przypadkach czas postępowania trwa od 12 do 15 miesięcy. Niewiele lepiej jest z czasem oczekiwania na zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy (PUP) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) pośredniak powinien zrobić to w ciągu siedmiu dni roboczych. W praktyce czas ten wynosi nawet kilka tygodni.

– To wszystko wpływa negatywnie zarówno na sytuację pracodawcy, jak i cudzoziemca. Rozbija organizację pracy oraz realizację zamówień, powoduje, że obcokrajowiec, który przebywa w Polsce i jest gotowy do pracy, nie może tego robić – mówi Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad listą zawodów, których przedstawicieli będzie można ściągać z całego świata do pracy w Polsce bez potrzeby przeprowadzania tzw. testu rynku pracy. Pracodawca nie będzie więc musiał dowodzić, że na polskim rynku nie ma bezrobotnych, którzy spełnialiby jego oczekiwania. Na liście znalazły się zawody budowlane, kierowcy, inżynierowie, informatycy, lekarze oraz pielęgniarki.

Ministerstwo wyszło z założenia, że ułatwienia nie powinny dotyczyć najprostszych zawodów. A z analizy dotychczasowego zapotrzebowania firm wynikło, że właśnie takich pracowników najchętniej sprowadzano z zagranicy – do prostych i pomocniczych prac, magazynierów, pracowników fast foodów i sprzątaczy. Tych jednak łatwo znaleźć w krajowych zasobach – wystarczy krótkie przeszkolenie. Ułatwienia mają więc dotyczyć zawodów wymagających kwalifikacji deficytowych na polskim rynku.

Szef zespołu ekspertów Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski twierdzi, że rekomendacje resortu dotyczą 20 grup pracowników, co w praktyce oznacza ułatwienia w sprowadzaniu przedstawicieli prawie 200 zawodów.

Źródła: Gazeta Prawna, RMF 24

Info

Z nami mogą Państwo szybko pozyskać zespół pracowników do zrealizowania projektu. Zawsze jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami.

Dołącz do nas