Nieustannie spadające bezrobocie i wzrost płacy minimalnej

Zmiany na rynku pracy, czyli nieustannie spadające bezrobocie i wzrost płacy minimalnej